Knullforum homo gay escort sverige

knullforum homo gay escort sverige

.

Då gick det väl inge bra Nej, det var en ideologiskt och moraliskt färgad lag genomdriven av det socialdemokratiska kvinnoförbundet men som fick stöd av den "kristna högern". Riksdagen var inte enig när den första sexköpslagen antogs. Det är värt att notera att de tunga och sakkunniga remissinstanser var emot lagen.

Likaså kan noteras att vid den senaste "skärpningen" som inte är någon skärpning för "normalt" sexköp om man läser propositionen noggrant så påpekade de juridiska remissinstanserna att lagändringen var onödig för det regeringen påstod sig vilja uppnå var redan möjligt enligt gällande lag och praxis. Jag tror det är bra att lägga in Sexköpslagen här i sin hela utformning. Sedan är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige.

Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, som i vardagligt tal brukar kallas för sexköpslagen, trädde i kraft den 1 januari SFS I samband med sexualbrottsreformen år upphävdes sexköpslagen och ersattes av en ny lag - köp av sexuell tjänst 6 kap.

Angeläget för samhället att bekämpa prostitution Motivet till att införa sexköpslagen var- och är - att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Prostitution anses medföra allvarliga skador både för individen och för samhället.

En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel. Lagen antogs ha avskräckande effekt De allra flesta personer i prostitution har också en mycket svår social situation.

När lagen infördes antogs den ha en avskräckande effekt på sexköparna, så att antalet köpare skulle gå ned, därmed skulle även personer i gatuprostitution och som nyrekryteras minska. Det framhölls också att en kriminalisering kunde bidra till att försvåra för olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige eller att bedriva människohandel för sexuella ändamål.

Könsneutral lag Med sexuell förbindelse menas i första hand samlag, men även annat sexuellt umgänge omfattas av begreppet. Med ersättning menas både ekonomisk ersättning och annan typ av ersättning - exempelvis alkohol eller narkotika. Lagen är könsneutral, det vill säga både köpare och säljare kan vara man eller kvinna. Även försök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat.

Det är däremot inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Säljaren omfattas inte heller av reglerna om medhjälp till brott. Utvärdering av sexköpslagen Den 2 juli presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering SOU Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Regeringen har den 27 januari beslutat att inhämta Lagrådets yttrande om lagrådsremissen Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Varför gör man inte då ett totalförbud om man verkligen menar; att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Jag tycker sexköpslagen mest liknar ett fegt agerande att inte våga agera ansvarsfullt rakt ut. Det kan noteras att den dåvarande Prostitutionsutredningen föreslog att det skulle bli straffbart att såväl köpa som att sälja sex.

Även regeringen gör den bedömningen att även om prostitutionen som sådan inte är en önskvärd samhällsföreteelse så är det inte är rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift. Det är också viktigt för att motivera de prostituerade att söka hjälp för att komma bort från prostitutionen, att de inte känner att de riskerar någon form av påföljd för att de varit verksamma som prostituerade.

Politiska beslut är ofta kompromisser mellan motstridiga intressen och görs ibland för att tillfredställa opinioner. Det kan noteras att Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Justitiekanslern helt avstyrkte kriminalisering för såväl köpare som säljer.

För att inse tidsandan och hur "rabiat" Prostitutionsutredningen var kan det vara intressant att veta att utredningen även föreslog att pornografi skulle kriminaliseras och att framställa "pornografiska alster" skulle straffas som koppleri. Men Annice har du missat den förödande internationella och nationella vetenskapliga kritik som Skarhedens utredning har blivit utsatt för?? Kritiken gällde framförallt bristen på empirisk evidens. Offentliga utredningar är politiska beställningsverk och inte vetenskapliga rapporter.

Offentliga utredningar är ofta bakbundna av sina direktiv den sittande regeringen föreskriver ofta att "heliga politiska kor" inte får ifrågasättas; i detta fall fanns det redan i direktiven att sexköpslagen inte fick ifrågasättas. Oavsett vad en offentlig utredning behandlar för ämnesområde så måste man kritiskt granska dess slutsatser; de är inte neutrala och objektiva! Även vetenskapliga uppsatser som ska uppfylla vetenskapliga krav blir ibland kritiserade och de slutsatser som olika forskare kommer fram till kan vara motstridiga.

Att ett politiskt organ påstår det ena eller det andra är aldrig något bevis; vi måste tänka själva samt lyssna på och värdera olika argument! Jo jag missar sånt Men jag ska vara tyst. När jag skrivet att vi måste tänka själva betyder det inte att vi ska tänka lika. I denna fråga har jag min åsikt och du din och även om jag inte håller med dig så respekterar jag dig. Du hoppas kunna påverka mig och andra och jag detsamma.

En av demokratins stora värden är att det råder bl a yttrande- och åsiktsfrihet. Att vi tillåts tänka olika och i öppen debatt vrida och vända på åsikter och tankar är något som för samhället framåt för i debatten kommer det fram aspekter som man inte tänkt på och nya tankar! Det är någon som medverkar till en verksamhet som medför allvarliga skador för samhället och individer sig själva.

Sen så är det djupt ifrågasatt om lagen haft avsedd effekt. Jag hinner inte leta fram länkar just nu men det finns de som hävdar motsatsen utan att för den skull förespråka legalisering. Det här skriver jag också under på. SEn vill jag återupprepa att jag inte tror Rose Alliance aktiviteter främst eller bara handlar om lagstiftningen. Blablabla blabla i det oändliga. Du och T-lev är två här som jag liknar vid panelhöns.

Fjädrar er o kacklar. Kacklar om andras liv, bestämmer hur vi ska tänka, göra och vara Precis som de andra du nämner;Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Justitiekanslern Ni kväser hjärtats röst. Ni åstadkommer troligtvis inte ett dugg till förändring irl. Och i mina ögon K-lover är det du som saknar förmågan att tänka själv över vad de styrande levererat till oss. Antar att ni beserwissar även vet hur det är att föda barn.

Hur skulle det vara om ni backar o ger oss den plats vi förtjänar här? Vem vet, vi kanske kan berika er med annat än köpfitta. Det är enligt "Babben Larsson" lika djävligt som att "skita ut ett piano".

Jag har aldrig haft för avsikt att kränka eller förnedra Annice eller någon annan och om mitt inlägg kan läsas så ber jag om ursäkt. Och hon erkänner själv Jo jag missar sånt Vi ska bejaka hjärtats röst precis som vi ska bejaka förnuftets röst. Om vi försummar den ena eller andra rösten så blir det fel. I denna och i andra trådar kan vi även se att det bland eskorterna finns olika åsikter.

Men det ger inte mig rätten att utifrån min erfarenhet generalisera till vad som ska gälla för alla andra barn och föräldrar. För sådant behövs vetenskapliga metoder för barn och föräldrar är olika. Detsamma gäller många andra saker i livet. Agdan, att du och jag tycker olika i denna fråga betyder inte att jag inte respekterar och uppskattar dig som individ. Jag respekterar både de åsikter som du och Annice för fram även om jag kan tycka att du stundtals målar en allt för mörk bild av oss torskar.

Frågan är komplicerad och det finns olika åsikter både inom escortkollektivet och bland oss torskar. Tror också att man ska lyssna på sitt hjärtas röst som du skriver. Kan också förstå att det kan reta att vi torskar lägger oss i diskussionen. Men på det stora hela så tror jag inte min uppfattning i den här frågan skiljer sig särskilt mycket från dina kollegor och fd kollegor PJ, Aimeline och Greta Garbo. Jag tar också till mig av den irritationen och avslutar mitt resonerande i denna tråd.

Bättre att escorterna som stöder Rose Alliance och dess deltagande i Prideparaden för den. Finns ju faktiskt en liknande poll Kanske inte exakt eskorter som svarade, men ändå.

F ö tycker jag nog fortfarande att debatten om "rätten" att sälja sex INTE är samma sak som debatten om rätten för Nisse att ha ett förhållande med Kalle utan att bli utsatt för samhällets hån eller sjukförklaringar. Och därmed att ni sexsäljerskor inte passade in i just Prideparaden. Jag vet inte, det känns bara fel och ihopblandande av ideologi på någe vis. Det säger nästan det mesta egentligen En av huvudpoängerna med Pride-rörelsen var väl liksom att homosexuella kom ut och visade sig offentligt och inte gick runt och låtsades vara något annat.

Det är ett bra miljöinitiativ att lasta Escorter på en lastbil, det sparar på miljön och avgasutsläppen: Du kanske ska quota rätt post så att det blir begripligt. Det är väl inte heller frågan om att ha rätt eller fel här. Det är en diskussion och Agdan talar om vad hon har för åsikter. ETT AV de mest Vilket ju kan betyda vadsom, typ Eller något om rätt el.

Ditt utopiska önsketänkande, att de du träffar inte fnaskar för pengarnas skull utan för att de är Nymfomaner Själv skulle jag inte vilja vara Nymfoman, tror inte det är en fördel, låter mer som en abnormitet. Tacksam så länge jag är sexuellt aktiv. De Escorter du träffar gör det för att du bet. De behöver dina pengar, inte din kuk. Kanske ännu fler, som detta OT Det var längesedan Pride bara handlade om homosexualitet, om det ens någonsin var det, även om homosexuella tagit väldigt mycket plats.

Tidigare i diskussionen har behandlats det faktum att Pride hela tiden växer; numera omfattar det hela HBTQ - och vilka är att avgöra vilka som inkluderas om inte Pride själva? Vad är det som stör att Pride inkluderar allt fler? En framgångsrik rörelse omfattar sina bröder och systrar som omfattas utav samma stigmatisering som de en gång utsattes för - är det negativt?

Sexarbetarrörelserna har dessutom en stark överrepresentation utav HBT-personer. Förr talade man om sexuella läggningar, idag talar vi om sexuella preferenser. För min del tycker jag att det är absurt att polygami är olagligt också, eller att BDSM och swingers är belagt med stigmatisering. De kamperna får andra föra dock, och alla är de med i Pride-tåget. Maskerna kan du fundera över en gång till, och om du efter en stunds funderande fortfarande inte kommer på varför så kan du läsa om det i trådens startinlägg.

Det är ingen slump att det gick väl för mig när jag var aktiv, jag hade och fick även längs vägen fler verktyg att kunna hantera det, inte minst tack vare goda råd från aktiva och före detta aktiva sexarbetare. Jag tror att alla - förutsatt att de inte har problem med att ha många sexpartners - skulle kunna må precis lika bra av det om de bara fick möjligheten. Hahaha, dags att bli torr bakom öronen kanske.

Vad tror du ligger bakom alla utländska prostituerade i Sverige, Tyskland och Thailand. Vad tror du ligger bakom deras val Vem tror du betalar deras resor, uppehälle m. Hur många kunder tror du att de måste träffa etc. Det du säger är egentligen väldigt oansvarigt och framför allt omoget. Visst finns det escorter som inte alls mår dåligt av det, tjänar mycket pengar och är väldigt bra människor.

Men de är inte många, tyvärr. Det vore trevligt om de vore flera. Men det är nog dags att du börjar vidga dina vyer och skapar lite mer respekt för att väldigt få har och kan få samma positiva upplevelse som dig. Att läsa sig till saker är en sak, men i denna värld är det inte mycket värt, har jag hört.

Läs Transcrime från om traffickingens orsaker så får du svar på din fråga. Hörsägen är inte mycket värt Men syftet med flaket var inte att göra reklam för oss som individuella sexsäljare. Den sortens marknadsföring hanterar vi bäst själva i lämpliga fora. Syftet med flaket var att visa att Rose Alliance finns. Och att Rose Alliance finns för alla typer av sexarbetare; frivilliga och ofrivilliga, lyckliga eller olyckliga, män, kvinnor, transpersoner, oavsett var och hur man arbetar, på gatan eller incall.

Till vilken det så behändigt finns en länk här nedan. Personligen tror jag att Rose Alliance behövs. Både som stöd för sexarbetare som far illa på ett eller annat sätt och för att synliggöra sexarbetare som tänkande individer fullt kapabla att fatta egna beslut och att tala i egen sak. Se det som något positivt "att det flaket drog uppmycket damm..

Att synliggöra sådant som stora delar av samhället helst vill sopa under mattan kommer alltid att väcka starka reaktioner. De ni gjort är den absoluta motsatsen till att vara "politiskt korrekta" , ni har gett fingret till etablisemanget och då får man räkna med mothugg. Mothugg innebär också dessvärre att smutskastning kan förekomma. Påståenden om att ni som individuella sexarbetare skulle deltagit för att göra reklam för er själva är bara ett uttryck för brist på argument.

Det faller på sin egen orimlighet. Samtidigt så är det väl så att en osanning som upprepas tillräckligt ofta till slut blir en sanning. Ha det bäst och stå på er Tupolev. Reklam för oss själva? Det är knappt någon som vet vilka som var med, och flertalet är inte aktiva inom eskortbranschen och flertalet av de aktiva är inte aktiva i Sverige Protesterna handlar väl om att försköna sex- och erotikarbeten, bara genom att visa att vi finns; utan kanyler i armvecken.

Har scannat igenom tråden och ingenstans finns någon direkt anklagelse om att det skulle vara något reklamsyfte för individuella sexarbetare med flaket. Det är nog bara jag som tycker det är viktigt att få det sagt också.

Ha det bäst och stå på er Tupolev Absolut! Det är mycket positivt med allt damm - i allafall den sortens damm: Önskar du kunde sett mitt belåtna leende när jag skrev den meningen Och mothugg är bara bra. Hur skulle vi annars få debatt? En schysst debatt där olika åsikter får brytas mot varandra är uppfriskande och ger möjlighet att se en sak ur olika vinklar.

Vill bara minnas att du själv delgivit att du va med, även i vissa inlägg delgivit bilder på både maskerade och omaskerade deltagare, i detalj talat am din egen "possition" på flaket.

Det va mkt lätt att ta del av vilka som va med,,, det är mkt svårare att förstå hur en kvinna som du med din kvivskarphet och i skrift vara så välforumelande efter ett tidigare delgivande om ditt för alltid utträde ur detta forum återkomma med så oslipat egg på klingan. Du skrev i ett inlägg ngt som fick mig att reagera och börja fundera på vart du är på väg i ditt vägval, tror att även dom mest garvade på forumet även missförstod ditt budskap.

Vad fasen är det för sektliknande versamhet den där Svenska lastbilen bedriver??? Samanfattande kan i alla fall jag inte utläsa annat i från dina inlägg efter ditt uppehåll som "penganymfoman" och främst ett skriande delgivande av bekräftelse.

Tänk på att ingen kan älska dig mer än hur du älskar dig själv, att försöka förmedla att man älskar själv genom att söka bekräftelse från andra är rent destuktivt beteende och leder inte till egenkärlek.

Här har du den springande punkten i många fall av sexsäljare utan egen självkännedom och harmoni. En person som trivs med sig själv har inget behov av att söka berkäftelse, en person som inte älskar sig själv kan omöjligt älska någon annan.

Jag är inte ens aktiv numera, så reklam för vad exakt menar du? Jag har aldrig talat om min position på flaket - aldrig kommenterat de antydningar som gjorts. De som vet vet, de som inte vet kan få gissa på. Oroväckande hur många av dina inlägg som av en eller annan anledning sencurerats sedan din återkomst Det har jag inte märkt utav. Men så går jag sällan tillbaka och kollar upp sådant heller.

Snarare internationell och mer info kan du få på www. Är jag en penganymfoman eller varit, eller vad menar du? Bekräftelse har jag inget emot, det har jag aldrig förnekat.

Å andra sidan är jag inte heller rädd för kritik. Däremot värderar jag källorna olika högt Det var fint sagt. Dock tror jag det finns användare på detta forum som tolkat mitt engagemang på helt andra sätt än du, och som känner mig bättre än så.

Och inte minst - jag känner mig själv bättre än någon annan. Men tack för ditt försök till analys. Jag har inte träffat PJ IRL så jag vet inte om min egen personliga eller om din offentliga analys är den mest korrekta. Min personliga bild av PJ eller av andra medlemmar tänker jag emellertid inte skriva offentligt, dock vill jag hävda att det finns många fler på forumet som söker bekräftelse och uppmärksamhet även om det tar sig lite olika uttryck.

Vidare tycker jag att vi ska diskutera sak och inte person! Vad vi tycker om initiativet med lastbilen till PRIDE, hur vi bedömer utsikterna till att initiativet påverkar opinionen och hur vi ser på den nuvarande sexköpslagstiftningens vara eller inte ska i argumentationen vara frikopplat från om vi har sympatier med eller antipatier mot någon som framför den ena eller den andra åsikten!

Det var längesedan Pride bara handlade om homosexualitet, om det ens någonsin var det, även om homosexuella tagit väldigt mycket plats.. Var det inte något som länkade till Stonewall-upproret här i tråden? Det FINNS också en debatt bland folk engagerade i Pride om hur mycket annat som ska släppas in i festivalen utan att det spretar iväg alltför mycket.

Det kokar helt enkelt ner till personligt tycke och uppfattning. Jag anser fortfarande att sälja sex INTE är en sexuell läggning i likhet med t ex homo- eller bisexualitet. Sälja sex är något de absolut allra flesta i den svängen gör för att de tjänar betydligt snabbare och större pengar på det än på ett vanligt jobb. Om du tycker sälja sex är så underbart och en del av din sexualitet. Men nu låter det i mina öron mest som ett svepskäl för att ni innerst inne inte vågar stå för vad ni är.

Och då är vi tillbaks på ruta ett i den diskussionen. HBT-personerna vann sin kamp för respekt eller ja, det är en bit kvar än iofs Jag har ingen aning och jag har inte läst något om det som styrker att det är så, så jag kan varken säga bu eller bä. Det är bara ren logik som säger mig att det borde varit så, det jag däremot vet är att homosexuella banat väg för många andra, och nu tack och lov för sexarbetare också.

PRIDE kan aldrig bli "för" stort, ju större desto bättre. Jag ser fram emot att de "vanliga" helt enkelt är i minoritet; paraden består av Men som du säger, därom tvista debattörerna. Många har slutat tala om läggningar utan talar numera om prefenser.

Jag tror inte på att vem man blir kär i är medfött, utan sociala konstruktioner, och det gäller allt sexuellt beteende. Det kan hjälpa till att förklara min hållning.

Många råkade illa ut när de gick ut offentligt med sina identiteter. Gör så än idag. Det är just det som gör att många vill dölja sin identitet - jag hade själv till exempel absolut kunna åka utan, mina nära och kära vet och accepterar - respekterar - min dåvarande och nuvarande sysselsättning.

Jag menar för min del kan jag även lika gärna vara de betydligt mer accepterade yrkeskategorierna homeparty-försäljare eller telefonsexvärdinna.

Dock blev jag varnad utav de äldre i gamet för just hatbrotten som man kan råka ut för. Att dölja sin identitet är med andra ord inte något att klandra oss för, utan de som vill oss illa. När vår tillvaro blir tryggad kommer jag vara den första att slänga masken. Jag har skrivit det tidigare i annan tråd, men tar det igen: Om jag bär mask eller inte, om jag väljer att vara öppen eller ej med att jag är sexarbetare, har ingen som helst betydelse för om jag har rätt till mänskliga rättigheter.

Jag har ingen aning och jag har inte läst Glömde du det just nu? Hatbrott mot er ligger inte i skuggornas skugga mot de hatbrott som många inom HBTQ får uppleva varje dag, gnällspik. HBTQ-folket gjorde tvärtom, de blottade sig fullkomligt först för att försöka få en tryggad tillvaro.

Och det du kallar hat nu o stigma någon annan gång när det passar sig lite hur som Hur illa rimmar det då inte att dölja sin identitet. Ni seglar under falskt flagg, det är en sak som är säker. Jo, det har en stor symbolisk betydelse, inte minst i ett sådant sällskap som under så många år fått kämpa för sina mänskliga rättigheter, för sin läggnings skull. Och som ni så fegt utnyttjade nu, när de nästan nått målet.

Jag hoppas att flera gjort detsamma, så ni aldrig någonsin mer kan åka snålskjuss med dem. Och för att er medverkan kan ge våra unga ett mycket skevt intryck av vad prostituera sig innebär. Samma stuk som vanligt. Skäll, gnäll på de som gör något, hitta fel, analysera ner i detalj alla felaktigheter som "jag" vill finna, klyv hårstrån om det är möjligt eller måste ske.

Sitta framför "burken" och vräka ur sig moraliska principer, hur "rätt" man har och hur fel ALLA andra har. Tänk om denna negativa energi som man bara måste få utlopp för hade används under år till det som man säger sig stå för eller försvara hade används IRL. Nu ger det bara sken av en enorm avundsjuka på de som GÖR något för sina åsikter. Dryg och dum på ett forum har alltid varit lätt på alla sätt och vis.

Avundsjuka och bitterhet är nog en väldigt tydlig signal att man inte är nöjd med sin egen insats. Man klarar bara av att gnälla och skälla på de som GÖR något. Världsmästare på läktaren vill jag nog säga. Upp på ett flak själva eller gå det förbaskade tåget och försök göra något själva. Dryg här gör ingen nytta!! Tack till er alla som var med för RA på flaket, tack för att ni försöker.

Trångsynthet och arrogans lär vara de största hindren ni lär få bekämpa. Jag anser att man ska få säga sin åsikt i ämnet även om den inte faller alla i smaken. Alltid är det så att den som "håller med" anser att alla andra åsikter som inte passar är bittra och negativa. Speciellt om det kommer från vissa nick. PJ skulle kunna skriva rapakalja och en del faller i koma av hänförelse. PJ uttrycker sig väl Agdan om någon står väl för vad hon tycker i den här frågan lika mycket som PJ gör.

Edit; jag glömde tillägga att jag läser med båda ögonen Mvh Roger Moore Ränderna går aldrig ur och uppenbarligen är vi redan i september. Jag måste säga att jag förstår inte ditt inlägg GM. Som det ser ut tycker du att Agdan gnäller medan du själv inte gör det Utan att ta ställning i grunfdrågan ser jag Agdans inlägg som en ren åsiktsförklaring. Hon skriver klart o tydligt vilken åsikt hon har i Pride o RA frågan. A nämner också att hon agerat i frågan. Jag säger inte att Agdan har rätt i sak men hon har tamefan sin rättighet att uttrycka sin åsikt utan att du klampar in i någon patetisk form för att backa upp PJ.

Dessutom tror jag att PJ klarar det själv utan din inblandning. Stick du över till någon annan tråd o ge några ryggdunkar till dina kompisar istället. Mvh Roger Moore Är man svartsjuk för att man inte tycker samma sak??? Nu tycker jag du får skärpa dig. Vi som inte tycker samma sak som PJ, Greta garbo, Regina mm får också skit Men det ser du inte. Och har folk de rätta åsikterna enligt dej, ja då blir man smart i dina ögon. Men jag tycker faktiskt att folk kan vara smarta fast de inte delar mina åsikter.

Jag tycker PJ, Greta garbo och Regina verkar vara smarta kvinnor fast jag inte håller med dom i en del saker, men de argumenterar bra för sin sak. Konstigt yrke det där som representerades på lastbilsflaket. Måste sluta arbeta för att man blivit kär.: Vilken tur att inte detta drabbar alla yrkesgrupper Ja, yrke, hobby eller sexualitet - hur man nu väljer att se på sitt eskorteri.

Allt är upp till individerna som ingår i en relation hur de sätter sina gränser, inte sant? Kan tänka mig att det är många som fått välja mellan karriären och kärleken för övrigt. Falsk flagg är väl den som ena stunden applåderar en guide till sexarbete tillgänglig för alla på nätet och i nästa fördömer hjälporganisationer för att de aktiva medlemmarna inte faller kritikern i smaken.

Falsk flagg är den som påstår sig värna om ungas beskydd men inte annat gör än sitter framför en dator hellre än att göra någonting aktivt. RA var aktivt inbjudna till Pride i år och nästa år kommer flaket att vara ett europiskt event. Att en gammal tant med sina psykadeliska utläggningar av punkter, textfärger, radavbrytningar och smajlisar mejlar ordförande gör knappast från eller till, tror de får dubbelt så många gnällbrev om läderbögarnas vara eller icke vara på Pride varje år.

Hehehe, det var ju inge bra svar: Erfarenhet av livet torde vara bättre enligt många. De människor du väljer att kritisera är just sådana som läser sig till saker, och just nu har du kommit i samma fack. Dessutom ska man väl inte indirekt uppmana någon att börja sälja sex, att hjälpa andra däremot, det gillar jag att ni gör: Det var jag som länkade till Stonewall, en stor vändpunkt för homosexuella och till grunden för Pride i hela världen.

Skulle jag delta i en parad så skulle åtminstone jag ta reda på uppkomsten och vad den står för innan jag deltar.

Du är en smart tjej som inte behöver ta till den där typen argument. Det finns förmodligen mängder med deltagare i Pride som inte känner till Stonewall.

Ska man ifrågasätta deras engemang allihopa. Innebär det attt dom inte borde delta. Tycker för övrigt att diskussionen i den här tråden gått i stå. Sakfrågan hamnar mer och mer i bakgunden. Är också lite överraskad över hur många torskar och escorter som tydligen retat sig på RA: Fred och kärlek Tupolev. Det är just det som gör en till smart, att ta reda på bakgrund mm.

Jag har aldrig deltagit i ett första maj tåg men OM jag skulle ha gjort det så hade jag självklart tagit reda på vad jag demonstrerat för. Är inte det självklart för självständiga individer? Nu råkar jag veta Prides bakgrund pga att jag har vänner som är homosexuella. Visst hade jag kunnat gå i tåget i egenskap för att stödja dem. Den går ju knappt att missa, för kring Pride i Se visas det x antal dokumentärer om Homosexuella och vad de fått stå ut med. Min offentliga analys bottnar enbart i vad PJ av egen fri vilja delger i sina inlägg.

Vad jag menar är att man kanske först ska tänka på vad man skriver och i bilder delger för att senare undvika att det blir mera xxx lite senare när det uppdagats vad som delgivits och "av en eller annan anledning" censurerats. Jag håller med dig,, det ska diskuteras sak men när vissa inte verkar förstå att det som i ursprungsinlägget diskuteras person så förstår du säkert innebörden med att det lite senare retucheras med xxx både i text,bild och delgivna länkar.

Tror fasen att det blev ett jävla ramaskri från vissa deltagare som hamnade i focus och inte hade för avsikt att söka bekräftelse. Det enda jag reagerar emot är att eget delgivande av bekräftelse inte ska leda till att man brister i diskretion i skrivandes stund,, det som senare avslöjar att man inte tänkt först och skrivit senare är ett senare retugerat inlägg fyllt med xxx Det är min personliga bild av hur avslöjande det är när man skriver ett grundinlägg först och senare blir påmind om vad det va man offentligt delgivit.

PJ irl kan jag inte uttala mig om som person i förhållande till hur många ggr det i skrift sedan återkomsten delgivits brist i sekretess som senare raderats med xxx.

Min tidigare uppfattning om PJ va att det va en mkt välformulerande person,, därför ställer jag mig helt frågande till den "frispråkighet" som sedan återkomsten uppkommit. En vagn för prostitution i pride-festivalen är patetiskt. Att ta betalt för sex har ingenting med människors sexuella läggning och identitet att göra.

Men nästa år borde det väl då i konsekvensens namn även finnas en vagn för gold diggers och kvinnor som suger kuk för att bli befordrade. Hur mycket respekt och erkännande får dom här i samhället egentligen? Vill egentligen inte diskutera personfrågor utan kan bara säga att jag själv, under senare tid, inte har observerat brister i diskretion eller något som senare har blivit censurerat eller raderat Jag har observerat annat, men det tänker jag inte nämna "offentligt".

Men, eftersom jag inte är inne på SW 24 h om dygnet, 7 dagar i veckan, och har inte läst varenda inlägg varken direkt när de läggs ut eller senare så är osvuret bäst och du kan ha rätt i dina reaktioner. I vilket fall som helst så blir diskussionen än mer "förvirrad" med en persondiskussion.

Den är redan förvirrad för det är svårt att diskutera medlen t ex om det är en bra strategi att delta eller inte delta i PRIDE när vi inte är överens om målet t ex om sexköpslagen ska avskaffas eller inte.

Det kan vara värt att tänka på för en läsare av denna, och andra, diskussioner på SW att det som på ytan kan se utan som en oenighet om medel och metoder kan handla om en oenighet om vad man vill uppnå, d v s målet, eller om en oenighet i hur verkligheten ser ut, d v s bedömning av fakta. Du har ingen aning om vad jag gör irl. Jag har inget behov som du att bekräfta min förträfflighet som vare sig Escort el. Jag behöver det vare sig här el.

Om du tonat ned ditt korståg till ev. Jag skiljer mig från de övriga; Jag har aldrig sett dig som spec. Till sist, så värnar jag om min integritet. Var dom verkligen det? Att göra något för andra från sitt hjärta är en osjälvisk handling och behöver inte ståeende ovationer, ryggdunkar o bekräftelse.

Jag värnar dessutom hårt om min integritet. Lite som när man försöker profilera sig som en ungdomarnas och djurens förkämpe genom diverse inlägg på ett forum för horor och torskar på nätet. Falsk flagg är när hon ylar om att det minsann är för att skydda eventuella positiva vibbar som kan sändas ut till "ungdomar" när hon inte med ett ord törs yppa något om den arbetsbeskrivning som finns på nätet.

Din argumentering saknar all substans och trovärdighet. Och ja, det var vi - utav RFSL, och visst har hon rätt i att det hade varit svårt att neka oss att delta.

Och fortfarande - en detaljerad guide till sexarbete känns betydligt mer vanskligt för de som står i valet och kvalet än en lastbil som rullar på stadens gator med ett gäng glada horor och horbockar i samma paradtåg som Fi - som med all säkerhet väger upp balansen med skräckpropaganda så det räcker. Varti ligger då skillnaden i båda dessa hjälper som erbjuds - jo Agdan är nämligen inte nöjd med upphovsmakarna i det ena fallet, dock i det andra och vågar inte kritisera den av de som hon ser som en trogen bundsförvant.

Där blev det en spricka i fasaden PJ. Eftersom jag har skrivit en guide för de som säljer sex tar jag åt mig här. Jag har öht inte kommenterat din roll i denna PRIDE och inte heller har jag kommenterat något i ämnet förutom att jag ifrågasatte GM inlägg.

Jag har inte fördömt någon hjälporganisation alls. Visa mig det isåfall. Jag har ingenting emot RA, är själv medlem där. Vem är du att tala om vad andra gör på dagarna? Vad vet du om det? Du sätter dig på rätt höga hästar när du pratar om "gamla tanter".

Har detta stigit dig åt huvudet? Jag kommer inte att bråka om det här, jag har tidigare sagt att du skriver bra PJ men nu får du nog klättra ner lite. Du har sålt sex i drygt ett halvår, flera av oss andra i flera år.

Jag kan nog med gott samvete säga att vi har sett fler sidor av detta än vad du har och därför inte rekomenderar unga 18 år att sälja sex. Jag antar att du har glömt alla råd du fick när du började av "gamla tanter".

Det är mycket vandrande kring het gröt här, mycket outsagda ord. Är det något särskilt som tynger dig? Vad jag berättar eller inte berättar om mig själv ligger helt klart på mitt bord, och inte ditt. Nu har jag den uppfattningen att du är en i grunden omtänksam person så det här beteende förvånar mig, då det hade mer varit rätt att ta det i PM.

För det första; tystnad är mer än någonting annat talande många gånger. För det andra; min kritik riktade sig mot Agdans dubbelmoral och som du säger själv så har inte du skrivit om det vad jag sett men jag läser inte allt heller så varför du slog an tangenterna i försvar för Agdan vet jag inte.

Min tid som eskort och antal träffar räcker mer än väl för att jag borde hunnit märka av något utav de hemskheter som påstås flöda. Debatten har aldrig handlat om att unga ska sälja sex. Och råd fick jag, dock aldrig av Agdan, tvärtom fick jag hot via PM vilket gör att jag omedelbart tappade all respekt för en sådan människa.

Och jag har varit tacksam för råd och hjälp som du och Puman gav mig. Blanda inte äpplen och päron. Tant är för mig i det här sammanhanget ett skällsord, som Agdan men inte nödvändigtvis du behöver ta åt dig utav. Som jag skrev tidigare; min tystnad beror på att jag inte riktigt har läst allt RA står för och inte heller bryr jag mig så speciellt mycket om PRIDE.

Jag tycker att det är bra att RA finns med jag har inget intresse i att "stå på barrikaderna". Det får ni göra så mycket ni vill för mig, jag vill inte. Jag förstår Agdans synpunkter lika mycket som jag förstår era. Jag står inte på någons sida. Däremot kan jag ha synpunkter på vissa herrars totala ensidiga hänförelse i debatten som inte mycket beror på innehållet i texten utan mer på person. Det är inte för hemskheter som jag avråder unga att börja med prostitution, även om risken är större när man inte har livserfarenhet och sexuell erfarenhet.

Utan det är mer emotionella som kommer med tiden. Jag förstår och det låter vettigt. Och jag håller med om att argumenteringen många gånger handlar mer om person än vad som faktiskt är skrivet. Och jag vet att jag både blir konsekvent utsatt för det och även själv har svårt att skilja på argument och person ibland - exempelvis Agdan som jag gärna utgår från att det mesta hons skriver är ren provokation utan egentligen substans.

Jag kan dock hålla med om argumentationen, delvis. Men jag anser att det goda vinner över det onda i det här fallet med deltagandet i PRIDE och begär lite konsekvent tänkande i sådana fall, därför drog jag upp din guide som jag för övrigt tycker är bra - jag har länkat till den sisådär ett par hundra gånger vid det här laget. Jag skriver detta i ren välmening och min uppfattning är att även du i grund och botten är en omtänksam person,, dock verkar i bland det skrivna gå före tanken.

PM i detta fall finns ingen tanke på att i stället ta det via. Gå tillbaka och läs dina inlägg så förstår du säkert hur osammanhängande det blir för andra som i dag läser många av dina inlägg i tråden och inte tagit del av ursprunget.

Och visst har du rätt i att vad du skriver ligger helt klart på ditt bord, det jag försöker förklara är att det du skriver ska du oxå kunna stå upp redan i dina ursprungsinlägg.

Bara en omtanke till dig i framtida skrift. Och ja, det var vi - utav RFSL, och. Detta är deras svar: J är självvald i vanlig ordning för att spegla sin egen glans? Förväntade du dig ett annat svar? Jag utgår ifrån att arrangörerna till Pride godkänt och välkomnat att Rose Alliance deltog i tåget.

Jag har inte heller sett att RFSL, som organisation, skulle ha en annan uppfattning. Är det några som protesterat mot RA: Någon diskussion ser jag inte Var ser du den? Jag funderar på om Agdan får några rödpluppar för sin fixering vid PJ i detta ärende.

Jag fick det i Isadoratråden och ser samma syndrom x här. Det var dock bara för en eller två dagars skrivande i den tråden. Det är väl kul att det är skillnad på folk och fä? Tänk vad tråkigt det skulle vara annars. På vilket sätt drivs detta just nu? Visst är det kul att få rätt ibland. Men skulle jag ringa och fråga såhär: Var det okej att RA var med i Pride?

Var det sanktionerat och godkänt av Pride så skulle jag få JA som svar. Man kan alltid få svar som man önskar. Är det någon som inte tror det? Lite fräckt att anklaga PJ som lögnare. Hmmm, spegel där, vad visar du då?? Äsch då grabbar, låt henne hållas om det roar henne ; Klart jag tycker det är synd att man nekar, men det är inte som att jag, till skillnad mot Agdan, är särskilt förvånad.

Och vi har fler, ännu mer kontroversiella samarbeten, som jag inte ens vågar nämna, för då kanske de inte vågar samarbeta något mer. Att det sker inofficiellt betyder inte att det inte sker. Känns lite sjukt det där, lite stalker varning på Agdan. Sexarbetare är väl vanliga tjejer de med, som naturligtvis vill göra sig hörda. Inget fel med det. Jag hade väl själv önskat att en sådan frispråkig tjej som PJ hade valt att arbeta för den andra sidan, och varna för vad som kan hända och alla andra nackdelar som följer med hobbyn.

För den andra sidan matas ju inte in sedan barnsben RA är som David vs Goliat i sammanhanget. Och jag vet att det tycks svårt att insé att personer kan rymma fler nyanser än de som ryms på den svartvita skalan, men RA omfamnar såväl de lyckliga som olyckliga - för se på tusan; för frågor man de olyckliga vill även de ha rättigheter och behandlas värdigt.

Debatten är väldigt polariserad, som så tydligt märks här, men RA är varken för eller emot utan bryr sig bara om att alla ska omfamnas utav mänskliga rättigheter. Jasså, säger du det. Betydligt mer oviktiga saker här på forumet har belysts på tusenfalt mer ingåeende vis av många utan att de kallas stalkers. DET om något är riktigt sjukt. J som tyckt det varit viktigt att ta reda på sanningen?

Fast det skrev du ju: Ja, man kan inte annat än försöka. Därmed inte alltid sagt att man lyckas i sin jakt på Sanningen. Det kan även vara så att den högra handen inte alltid vet vad som sysselsätter den vänstra. Att jag också gillade att hoppa hopprep under min boxningstid ;.

Nu gillar jag mer sexuella aktiviteter, så mycket bättre liksom: Jag tycker att det känns som om signaturen Agdan blir helt missuppfattad här. Det är nämligen helt klart så att det fanns folk inom HBT-världen som reagerade mot att man i tåget tog in diverse grupper som inte har något med HBT att göra. Personligen så tycker jag det är bra om Pride utökas till att gälla även andra grupper men Agdans åsikter delas av ganska många andra.

Ämnet är helt relevant att ta upp till diskussion. Det var lite annat mumbojumbo också, om småflickor som luras in i prostitution och annat smått och gott. Viktiga ämnen, dock i en egen diskussion - enligt mig. Äntligen någon som talar om hur det är. Grön plupp till dig: Har inte läst alla inlägg. Självklart finns det inom den världen många, precis som i den strejta världen, många som är emot all form av sexhandel.

Ur deras perspektiv blir det då konstigt att Rose Alliance som förespråkar en avkriminalisering av sexköparna deltar. Man vill inte att HBT-grupperna ska identifieras med den frågan. Sen så kan jag ha samma uppfattning som du men möjligen var Pride fel forum. En bra liten sammanfattning av ömse sidors ståndpunkt, inklusive den sista frågan. Därmed så törs jag hävda att det är ganska sannolikt att varken PJ eller Agdan far med osanning utan båda i någon mening har "rätt" då svaret på frågan om RA: Att högra handen inte vet vad den vänstra gör är ju inget nytt fenomen i historien och jag har erfarenheter från betydligt mer välorganiserade organisationer än PRIDE att man i efterhand varit oense om vad som egentligen beslutades.

Rent ut sagt gör du mig riktigt pissed-off nu. Så himla förnedrande du är mot mig. Hur du lyckades få ihop det är obegripligt. Mig har du iaf. Så finns det ingen andledning för dig att nu heller tala för mig. Och någon inbjudan från dig har jag inte bett om el.

Jag är fullt kapabel själv att stå på mina egna ben i detta fallet, att som du försöka twista runt mina åsikter o redovisning av ett mail från RFSL är väldigt ringaktande. J skriver här att de blivit. De har inte ens den befogenheten. Det var ett väldigt korrekt svar som inte har ett dyft med mina egna åsikter att göra. Går inte heller att misstolka.

Och visar på en ytterst tillförlitlig koordination mellan mina bägge händer, då jag återger ett korrekt svar som inte går att misstolka öht. J om det, det står här svart på vitt med hennes egna ord och går inte heller att misstolka.

Det är riktigt illa att som språkrör? Så här är ingen som varit oense om något huruvida RA bjöds in. Jag tycker att K-lover själv borde kollat upp hur saker ligger till innan du skriver den sista meningen.

Kan det vara så att jag i denna tråd får reda på den enda absoluta sanningen i världshistorien. Vad fantastiskt i så fall. En enda sanning i det virrvarret av politik som drivs av dessa organisationer. Tänk vad fantastiskt att få uppleva en gång i sitt liv att det inte finns hemliga agendor, underhandskontakter, röriga och splittrade beslutsvägar i en organisation, praktiska despoter som driver en vilja mot sin egen organisations lite vaga mål.

Här i denna tråd och på ett "knullforum" där bara "nick" skriver. Döm min förvåning att det är här man finner absoluta sanningar. Eftersom detta är ett öppet forum på internet där den som vill, har rätt att yppa sig, så lägger även jag mig i nu. RFSL-s organisation består inte av bara en person. Där finns många personer i ledningsposition och det finns olika avdelningar. Jag vet inte vem Agdan haft kontakt med. Men det är inte bara att skaffa en lastbil och hänga med i ett sådant specifikt tåg som Pride är, om man inte fått ett godkännande att det är okej.

Varför det är så viktigt plötsligt att få bekräftat att RA verkligen fick vara med, förstår jag inte. Sexsäljare har varit med förr, men i år var första gången som organisation. RFSL jobbar en hel del med just sexsäljande och hade flera seminarier om det under Prideveckan.

RFSL har även på uppdrag från regeringen sammanställt en rapport om hbt personer och andra som säljer sex. Jag kan helt ärligt här och nu påstå att Jasmine inte ljuger om RA-s medverkan i Pridetåget.

Jag vet inte om vi blev inbjudna, men helt klart godkända. Sedan finns det naturligtvis folk både här och där som inte tycker att en sexarbetsorganisation platsar i tåget. Men den frågan är ju inte relevant just nu vad gäller om Jasmine ljuger eller inte. Jag tvivlar inte på att Agdan fick det svar hon påstår. Den person hon kontaktade hade väl inte full koll på allt som försigår i RFSL-s organisation. Men som alla vet är ju inte sexarbete politiskt korrekt ännu så helt naturligt är det inget som dessa aktörer eller RA basunerar ut till höger och vänster.

Det kommer att visa sig i en framtid. Ja, det stämmer nästan. Men endast gällande HBT-personer, inte andra. RFSL har haft ett regeringsuppdrag att utreda situationen för hbt-personer som säljer och köper sexuella tjänster - inte bara unga, utan alla.

Inom ramen för det arbetet har de kommit i kontakt med några personer inom RA, bland annat Pye, som också skrivit en bilaga till den rapporten. Det är väl ingen som tvivlat på RA: Och av åskådare här. Svaret jag fick kom från RFSL: Vem fick ni godkännandet av att medverka i tåget? Det måste ju vara en väldigt enkel fråga att besvara för er inom RA. Det skulle vara interessant att veta tycker jag.

Agdan, jag är inte så dum så att jag tror att det går att medla mellan dig och PJ! Följdaktligen kan jag inte se att jag på något sätt agerat nedlåtande mot dig. Det har inte heller varit min avsikt.

För du kan väl inte på fullt allvar, annat i möjligtvis i uppretat tillstånd, mena att jag lyfte fram att PJ, som jag skrev, också i någon mening haft fog för att i alla fall ha upplevt att RA var inbjudna handlade om att "förnedra" dig!

I verkliga livet är inte tillvaron svart-vit och att ena parten har "rätt" behöver inte bevisa att den andra parten ljuger! Jag har lång erfarenhet nationellt och internationellt från arbete i och uppdrag för olika organ, organisationer samt samfund och just sett de förvecklingar som ibland uppstår. Det som har hänt är t ex att den som har uttalat sig för en organisation kanske inte hade mandat att uttala sig eller haft mandat att uttala sig men inte haft organisationen med sig och fått "bakläxa".

Beslutsordningar kan vara oklara så det inte är klart vem som har mandat att besluta och uttala sig samt att det därmed ibland ges olika besked var en organisation står. Det händer att det ges tysta godkännanden som inte är officiella m m. GM han har väl erfarenhet hur det kan gå till i industrin ; och inte bara i politken och Greta Garbo har skrivit rätt insiktsfulla inlägg hur virrvarret kan se ut i verkligheten med olika aktörer inblandade. Jag hävdar bestämt att det har hänt förr och det kommer också att hända i framtiden att den högra handen antingen inte vet vad den vänstra gör eller av olika skäl inte vill kännas vid vad den vänstra gör.

För övrigt så får jag väl tacka för den vackert lysande röda pluppen! September månad går ju som sagt i Pluppens tecken: Speciellt om det är demokratiska organisationer som inte är toppstyrda. Det är inte heller ovanligt i de fall där det finns olika åsikter att det kan ges ett besked från en förbundsordförande och ett annat från en distrikts- eller avdelningsordförande. De kanske inte har stenkoll, men kommer det in en fråga som är känslig såsom RA;s medverkan i Pride, och huruvida de var inbjudna så är det väl en ordförandes roll att ta reda på hur det ligger till, innan de svarar på frågan.

Enligt min erfarenhet så finns det ingen förbundsordförande i någon organisation som har stenkoll på allt som försigår inom en organisation. Men ge dig nu va'! Jag tror absolut att i en sådan här fråga som det nu gäller, att inte ett sådant beslut skulle fattas utan RFSL: Så är jag helt övertygad om att ordförande upplysts OM nu RA frågat RFSL om de fick delta i tåget Och har väldigt svårt att tro att någon annan i RFSL-organisationen skulle fatta ett sådant märkligt beslut på egen hand om en fråga som inte ens angår dem och bakom ordförandes rygg.

Då faller det sig ju naturligt att hänvisa dem till Pride. Då blir vi två i världsklassen Nu har vi väl rett ut frågan om RA var inbjudna eller inte. Jag föreslår att vi går vidare. Det uppstår säkert nya intressanta frågor för fortsatta bataljer inom horkåren. Jag vet nog ganska väl hur det kan fungera i organisationer och hur t ex ordförande kan prata "sanning" i en mening t ex formella beslut men ändå inte "hela sanningen" Om det är så att det är fråga om informella beslut och kanske känsliga underhandskontakter så kommer inte jag som en utomstående och vilt främmande person få veta vad som verkligen hände.

Att tro att jag vid en kontakt med RFSL skulle få veta hela sanningen är väldigt naivt och tyder på en okunnighet hur politik och intresseorganisationer fungerar. Jag har också t ex erfarenhet av att jag "mellan skål och vägg" i olika sammanhang fått veta att jag egentligen har haft rätt, samtidigt som samma personer officiellt har bestridit detta. Att få veta vad som verkligen har hänt i många fall bygger på förtroende vilket också kan medföra att man av olika skäl blir förhindrad att yppa det man fått veta.

Fast skämt åsido så är det nog en rätt så bra sammanfattning hur det kanske har gått till och hur det, enligt min erfarenhet, ofta går till Eftersom jag inte kan quota och inte heller behöva kunna så klistar jag in det Agdan undrar: Oviljan att inte vilja förstå är hög ibland.

Diskret ska du vara och bildbyte sker på kik. Spelar ej roll om du e straight, bi eller gay. Hetero, bi eller gay! Jag är en fräsch trevlig kille strax över 40 år. Ser bra ut och har en fin slät kropp. Mellanblont kort hår och blå ögon.

Vill komma i kontakt med en fräsch yngre kille som vill ses framöver om det känns ok mellan oss.. Kanske ses ute först och kolla av läget och sedan får vi se vad som Vill suga en härlig kuk till sprut helst snubbe från Mellanöstern, Afrika eller Latinamerika. Vad vill DU prova? Vad gillar Du och vad tänder du på? Har du något du vill prova men det händer aldrig? Jag har minst en sak jag vill prova.

Är DU rätt man för det? Rena, friska och mycket diskreta är vi båda. Söker en seriös top, helst XL Nu är sommaren här och jag söker en skönt Top. Bryr mig inte om du gay eller hetero eller vad du vill.

Söker bara en skön top som är lekfull och har en XL. Gärna för återkommande träffar! Nån som är intresserad av att få kuken lekt med? Ren och frisk är krav. Och inga över 50 år. Gillar att känna musklerna genom tyget ; Hetro, bi, gay spelar ingen roll.

Är primärt ute efter att bli påsatt, typ töm och glöm men kan tänka mig kk om det funkar bra. Om du är oerfaren eller erfaren, hetero eller gay spelar ingen roll så länge du är kåt Är jag inloggad är jag kåt dvs större delen av vaken tid Har precis satt upp gh.

Hej är det någon som har lust att komma på Besök? Jag söker efter en tränad kille som e versatile eller top, för återkommande träffar. Du fr gärna vara bi, hetero eller gay , men det ultimata hade ju varit att hitta en gaykille för ek realistisk som gillar att bli masserad, men då söker jag ngn som e monogam! Du e frisk och fräsch och gärna tränad!

BttmForDiscreet vi kan vara hos oss. Två söker aktiv man, kik: Letar efter diskret aktiv XL KK som ofta är kåt Jag suger dig länge och låter min varma mun få dig hårdare och kåtare och du knullar min mun! Du tömmer sen din kuk i mitt ansikte! Spelar ingen roll om du är gay , bi eller straight, jag kommer få dig att njuta ; Killar upp till 47 kan skriva!

Töntar Tja För här händer ju inget Eftersom alla här verkar vara jävla idioter Knullkontakt.. Nä Ingen vågar ju En här är jag. Så du bare kan njuta ha ha det bra. Bara mail alla får svar så bestemmer vi tid å sted. Jag själv är binyfiken med flera härliga fantasier. Kanske just DU kan få mig på fall?

Om du är i närheten av Rönninge så är det bara att höra av dig! Jag suger sig mer än gärna till sprut! Söker nån form av kk relation med en kille som är under 40 bast och har lite större utrustning.

Gay , hetero, bi, diskret o. Finns bra sugare här? Jag suger tills du går. Spelar ingen roll om du e gay , bs, eller hetero, svensk eller utländsk, erfaren eller oerfaren. Spruta mig i munnen. Hör av dig om du vill bli djupt avsugen och spruta i min mun? Jag har plats att vara på på söder.

Du får gärna vara yngre, men inte jätteviktigt. Söker träff med nån soft snubbe. Mest top, men öppen för förslag, träffar inga ansiktslösa personer tyvärr. Hör av dig, så bekantar vi oss lite på Kik. Jag är nyfiken på livet, kåt, rastlös, socialt sugen, vill upptäcka världen, äventyrslysten på upplevelser och i bättre fysisk form än nånsin.

Har du en stor kuk och full pung? Behöver du en mun eller röv att tömma i? Jag har plats att ses på. Vill ni köra anonymt med mask på slynan, ska ni ha plats att ses på! Söker ngn power bttm som gillar att suga och att bli knullad ; Fördrar killar som är yngre. Helst snubbe från Mellanöstern, Afrika eller Latinamerika men alla kåta snubbar får höra av sig.

Jag heter Måns, är 28 år gammal och har precis kommit ur ett längre förhållande. Jag tar gärna emot förslag om vad du vill ska hända och gärna förslag om plats.

Thaimassage hisingen homo göteborg jag älskar att suga kuk

Tack för ett mycket gott initiativ av Rose Alliance!! Porsche och jag har anmält oss med en egen bil nästa år. Det är fiskbilen som kommer att ligga sist i kön. Helt enligt hierarkin i samhället. Mvh Roger Moore Ser just framför mig temat för vårt sex- och erotikarbetarnas flak nästa år: Mkt bra och lovvärt initiativ.

Önskar er all framgång med ert initiativ. Hoppas det uppmärksammas i media. Våra escorter tillhör ju en väldigt marginaliserad grupp i samhället. Jag kommer dit och vinkar!: Ser just framför mig temat för vårt sex- och erotikarbetarnas flak nästa år: D Och för oss "sexkunder" en liten bur rullande efter. Någon som ställer upp killar? Kram från PJ Lycka till: Jag var in och läste lite på Rose Alliance, hm. Det finns en hel del att lära, det märks omedelbart, men syftet tycks vara gott i alla fall.

D Haha, vi skulle få se ett och annat förvånat ögonbryn. Det här kommer bli så kul och jag höll på att säga et once in a lifetime-moment men det får jag verkligen hoppas att det inte blir.

Att vi sedan skriver lite historia samtidigt, det får vi på köpet. Hoppas på en full lastbil och jag får bänka mig framför någon tv kanal eller surfa youtube. Lycka till nu då! Gud vilken bra ide!! Om du nu skulle låta en luden persika äntra ditt flak ;P Klä upp sig i värsta stassen. På med en peruk och en gullig liten ögonmask och skaka rumpan genom Stockholmsgator Hoppas ni filmar iallafall så man får se en glimt. Aimelime du kommer älska det! Det var både killar och tjejer: Tack för denna insats.

Kanske en liiiten snöboll har börjat rulla? Bakgrunden till Pride för de som inte vet; http: Kan intyga att det va bra drag på Rose-flaket. En petit skönhet i ögonmask dansade, klättrade, kråmade o åmade sig vilt.

Tack för kul initiativ. Patetiskast är alltid brandförsvaret. Bil med blåljus va på plats men några fjolliga brandsoldater vågade sig inte fram.

Men jag säger det igen: Grymt bra jobbat Jasmine! Oj,det var ju bara en maskerad vad jag såg. Trodde det skulle vara fler. Jag såg några bedrövliga transor som stapplade och snubblade sig hjälpligt fram på höga klackar.

Man förstärker ju sin homofobi för mindre. Jag var också där med blåljus. Ända från Norrland http: Menade Rose Alliance bilen.

De flesta så väldigt vanliga ut och omaskerade, en eller två hade ögonmask. Jaha, då har Porsche avslöjat vem det var som hade ögonmask, inte särskilt diskret om det nu var anledningen till varför hon hade maskerade ögon Kanske vi kan fixa en egen lastbil för heterosexuella nästa sommar? Men vi blir väl antagligen inte så många. Ungefär hälften av oss hade ögonmask skulle jag tro.

Kanske hamnade de utan mask på bild just där, bara. Oavsett så var det fantastiskt, med flera hundratusen i publiken. Jag trivdes och älskade varje sekund. Självklart återkommer vi nästa år, och då hoppas jag att ännu fler vågar. Någon sa att vi borde ha med en lastbil med "Normala Människor" nästa år. Har ni fått någon uppmärksamhet i media?

Förhoppningsvis så kan ett sådant här intiativ skapa uppmärksamhet och debatt i frågan. Media har inte uppmärksammat vårt flak. I allafall inte hittills. Vi är nog inte riktigt "comme il faut". Intervju finns på http: Kloka av ord av Pye Jakobsson som vanligt. Tyvärr så kommer nog etablerad media inte skriva om detta och om det gör det så kommer det att vinklas på ett negativt sätt. Jag har en del känningar inom pressen och frågan är TABU. De flesta journalister som skriver om frågan vet att det nuvarande systemet är åt helvete och slår hårt mot just sexarbetare.

Men i nuläget gäller att alla sexarbetare är offer att skriva något annat innebär att man är död som journalist vissa krönikörer har större frihet Men saker och ting kan förändras. Se bara på HBT-folket. Vem hade kunnat tro för 30 år sedan att hela Stockholm skulle gå man ur huse för att titta på en parad med bögar, transor och flator. Därför är det oerhört viktigt att visa på de positiva exemplen.

Män och kvinnor som valt att verka som sexarbetare och inte är offer. Jag beundrar ert mod som gick i tåget. Ni är alla hjältar. Deţ viktigaste är att vi synliggjort oss och att vi fick med oss folk och att vi kom med. Nästa år kommer vi gå all in. Jag satt på utsiktsposten hela vägen runt och kan säga att det var många uppåtvända tummar,applåder, slängpussar och leenden när de såg vilka vi var. Jag tror precis att som första steg är detta det viktiga; jag var inte där och tittade men jag gissar att det ni visade var just "pride" stolthet och inte var några "offer".

Hade velat "grönpluppa" men fick inte eftersom jag har grönpluppat dig tidigare. Men ändå kul att se lite rörliga bilder på sina modiga kolleger. Håller med Fetish att intervjun med Pye och Thierry var jättebra.

Där kom det fram en del som jag tror att inte vanligt folk inser. Även om det mediala intresset varit så gott som noll, vilket inte är förvånande, så tror jag ändå att flera frön har satts och att det pratas hos både kreti och pleti. Det är gott så. Körda av en Scania lastbil Kul att se tjusiga ERskorter på gatan. Det är väl flera av er som aldrig kunnat drömma om Nu fick ni en glimt av min värld Ni åkte snålskjuts på årets tema; öppenhet.

Så ett jävla hyckleri. Tja, vissa escorter har fördomar om hbt-personer och vissa hbt-personer har fördomar om sexarbetare. Vissa escorter har fördomar om gatuprostituerade och vissa gatuprostituerade har fördomar om escorter. Escorter på gatan bland hbt-personer bör iaf ha effekten att alla möjliga ömsesidiga fördomar minskar, och det är positivt. Själv är jag mycket stolt över att ha medverkat i denna historiska händelse: Och som du skriver har man även här på forumet sett brist på acceptans och förståelse från båda håll.

Så även mot eskorterna som flertalet gånger påståtts anse sig för fiiiiina för att klumpas ihop med gatuarbetarna. Att eskorter liksom hycklar med sin sysselsättning genom att linda in tjänsten i silkesband osv. Jag ogillar skarpt det där "Vi är alla horor och det är skitgöra"-tänket.

Vill man sälja avsugning bakom garaget - Fine! Vill man sälja middagssällskap med romantiskt låtsas-sex på hotell - Fine!

Vill man ha en annan form av verksamhet - Fine! Alla borde kunna göra som de vill utan att bli nedklankad och förminskad av andra. Kul att se att även du var med i paraden! Jag har svårt att se de lesbiska och därmed nästan automatiskt feministisk kamp-orienterade vänner jag haft genom åren släppa in er där.

Tvärtom brukade jag få rejält ogillande blickar och t o m en smärre utskällning ibland när jag i min vanliga dumärliga uppriktighet råkade tala om att jag gillar porr. Jag kan tänka mig hur de reagerat om jag nämt att jag faktiskt knullar prostituerade också Men temat för årets PRIDE var väl öppenhet och företrädare för hbtq-rörelsen brukar framhäva att det de slåss för "rätten till vår egen sexualitet och våra egna kroppar" direkt citerat ur en blogg och det är väl detsamma som bl a Rose Alliance och andra rörelser för sexarbetares rättigheter hävdar.

Hbtq-rörelsen har ju ursprungligen stått för en sorts "sexuellt kätteri http: A journal of lesbian and gay studies, , 11 2 , pp. I bl a Tyskland har stora delar av den feministiska rörelsen och politiskt bl a de gröna stöttat sexarbetares kamp för bättre villkor och rättigheter.

Pride handlar om mer än homo- bi och transsexualitet. Pride omfamnar idag alla former utav förtryckta och stigmatiserade sexuella minoriteter - och deras vänner. HBT är dessutom nära förknippat med sexarbete då andelen män som säljer sex till män är relativt stor. Likaså definierar en relativt stor andel sexarbetare sig som bisexuella. Horstigmat drabbar dessutom alla. Horstigmat fungerar som en kontrollmekanism på alla kvinnor eftersom ingen vill bli förknippad med något sådant det finns normer och regler för hur en kvinna ska bete sig för att inte mistas för en hora.

Vi ska även passa oss så vi inte tas för ett osjälvständigt våp till offer; vi ska vara självständiga och sexuella - men inte för sexuella för då kan vi bli mistagna för horor ve och fasa. Osynliga synliga aktörer http: Som Pye och Thierry säger i artikeln som är länkad från makthavare. Sexuella minoriteter som vandrat, och delvis fortfarande vandrar, samma väg som vi är på väg att vandra.

Där kan vi finna stöd och inspiration. Rose Alliance inbjuder till en öppenhet och ömsesidig respekt åt alla håll, att alla sexarbetare ska enas i frågor som rör oss gemensamt. Kvinnor på gatan, bordeller, traffickerade, eskorter, strippor, telefonsexvärdinnor, camshoware, med eller utan hallick, utländska såväl som inhemska Det ligger i människans natur att vilja sortera in varandra i kategorier för att vi vill göra vår värld mer begriplig och enkel att förstå sig på och kanske känna sig lite bättre, allra helst om man drar med en stigmatisering själv.

Se på invandrare och människor som står långt ned på samhällsstegen i andra sammanhang; många invandrargrupper spottar gärna på zigenare. Många strippor ser ned på eskorter, som ser ned på bordelltjejer som ser ned på hallickägda tjejer som går på gatan. Att älta tidigare motstridigheter mellan grupper är inte konstruktivt, och jag är glad att vi på flaket representerades utav ett så brett spektra av sexarbetare. Den grupp som deltog som berörd mig starkast var de som paraderade "För de som inte kan" - de som fängslas, torteras och dödas i exempelvis Uganda, som verkar gå käpprätt åt helvete fel håll med de purfärska omänskliga lagarna mot homosexualitet.

Såg dokumentären på kanal två i helgen där en västerländsk journalist fick bokstavligt talat fly från landet när han åkte runt och ifrågasatte olika makthavare - samt dessutom hade mage att tala öppet om sin homosexualitet. Har tidigare sett den rabiata prästen som talar om att homosexuella "eat poo-poo", finns på youtube och man vet inte om man ska skratta eller gråta. Troligtvis det sistnämnda, och jag tror knappast att de har en mildare syn på sexarbetande kvinnor. Jag är glad att vi kommit en bit på väg och att vi vinner mark - för det gör vi.

För att beröra det sista som PJ tar upp, "För de som inte kan", så tog de upp på radionyheterna i morse att det i Sydafrika inte var ovanligt att lesbiska kvinnor vart våldtagna och i värsta fall dessutom misshandlade och t o m dödade för att bl a "uppfostras till en bättre sexualitet" och att polisen inte gjorde särskilt mycket. Ett himla, som vanligt akademiskt dravvel från dig. Ni utnyttjade detta till er egen fördel,vrängde ordets innebörd och hittade en smygväg in. Jag skulle så gärna vilja veta vad det var för samling på flaket Kommit en bit på väg och vunnit mark Ni hade inget i den paraden att göra, det finns inga som helst likheter mellan HBT o prostituerade.

I övrigt - läs om, läs rätt. Queer är ett svårdefinierbart begrepp för ett sätt att se på samhället genom att ifrågasätta normer, framför allt könsnormer och sexuella normer. Det kan även vara en identitet där personen försöker eftersträva att inga normer ska begränsa sitt liv.

Lycka till i fortsättningen, PJ och övriga. Du kanske borde varit lite bättre påläst best man! Finns säkrare källor att tillgå i detta än Wikipedia, tycker iaf. Så, menar du, om jag hårddrar en tolkning av detta; att vara prostituerad skulle vara en sexuell identitet, en läggning? Queer är ett engelskt ord för "böjd, krokig" och kan således ses som ett motsatsord till straight, som är engelska för "rak". Begreppet queer har väl från början mest använts om homosexuella, men eftersom ordet inte har någon sådan specifik betydelse rent språkligt så har dess betydelse så småningom vidgats och kommit att innefatta också andra sexuella läggningar, även utanför dem som omfattas av begreppet HBT.

Således kan även dem som ägnar sig åt BDSM eller olika fetischer och parafilier ibland inräknas i begreppet. Används ofta som synonym till "homosexuell". I dag är det ett begrepp som används för att omfatta forskning om sexualiteten och då primärt homosexualiteten.

Det som queerteoretiker förespråkar är en upplösning av kategorierna för biologiskt och socialt kön eftersom heterosexualiteten fungerar som en socialt konstruerad norm. Grundtanken i queer är att könsskillnader skapas genom språket och att barn så snart de kallas "flicka" eller "pojke" får en könsidentitet.

Denna process kallas performativitet och det innebär att upprepning av handling skapar en mening. En av grundfrågorna inom queer är att den heterosexuella normen begränsar människors liv eftersom sexualitet inte kan sammanfattas så enkelt och i ett så snävt begrepp. Istället vill man forma ett samhälle som inte erkänner någon delkultur något tolkningsföreträde. Några kända namn inom queerforskningen är Judith Butler och Eve Kosovsky Sedgewick, och i Sverige finns Tiina Rosenberg som bland annat har givit ut Queerfeministisk agenda.

Nätverkstans ordlista och ETC" http: För fnaska är ingen sexuell läggning, prostitution är inget annat än ett sätt ganska lättvindigt dessutom att tjäna hyfsat med pengar på, svart.

Så att försöka att nästan romantisera in prostitutionen i ett så pass seriöst fack som under; sexuella läggningar är ju helt fukket-up absurt. Håller fullkomligt med Carina nedan,till fullo i vart enda ord. Vad tror ni att detta sänder för signaler till våra ungdomar som någon gång funderat men ännu inte tagit steget?

Det finns en baksida av allt så även prostitutionen, men vad ni gör är att framhäva den såsom något bra, utan tanke på alla de som kanske blir tvingade till detta av alla möjliga orsaker.

Vidare så glorifierar ni detta så att ungdomar kommer att tycka att detta är jätteballt och i slutänden börjar sälja sex själva. Förstår ni inte att risken är att det kommer mer negativt ur detta än positivt? Nä så länge ni får framhäva er själva så är det bara bra! Menar du om jag hårddrar en tolkning av detta; att vara prostituerad skulle vara en sexuell identitet, en läggning? Det var ju inte min åsikt, det kom ju från Wikipedia.

Men jag tycker snarare en mening du inte fet-stilade passade bra. Att tiga hjälper inte de "funderande unga". Kan man inte se det lite som en sorts läggning hos dom escorter som av fri vilja är escorter, dom som inte i första hand gör det för pengarna utan för deras lite annurlunda läggning dvs. Ej heller att glorifiera det såsom ni gör! Varför inte göra en undersökande poll om vilken andledning som ligger bakom Escorternas val att prostituera sig?

Låt mig spekuler över Escorter De som inte fnaskar av fri vilja, tjänar inga pengar. Gruppen sex-arbetare kan nog också behöva vara stolta och bli accepterade som en grupp, inte som samhällets avskräde. Om inte torskarna vore kriminella skulle de nog också våga sig upp till ytan. Återigen så anser jag att dom som endast gör det för pengarna borde göra nåt annat. Åhhhhhhh, nu gåååååååååååår det för mig raring Vi spelar den roll ni vill vi ska vara Antagligen har du aldrig träffat en enda Hora med något annat skäl.

Jag tror faktiskt att man tar betalt för att man vill åt pengarna på något sätt. Annars finns det sexsajter där man kan få gratis sex hur mycket man vill. Man kan väl också tända på betalning, på att inte veta vem man har sex med mm.

Utan att vara tvingad att vara eskort, ändå ha sin fria vilja. Hade man enbart varit nymfoman vilket är väldigt ovanligt hade man haft sex upp till 10 ggr per dag, och det har nog inte de flesta eskorter. En nymfoman är omättlig vad gäller sex, hur många eskorter är det? Visst är det trevligt med en debatt om prostutition mm men jag säger lite som Agdan, Pride är inte riktigt rätt väg. Fast det är svårt att få till debatt Men det kommer inte att ändras av priden heller tror jag.

Det är knappt prides egentliga målgrupp diskuterats i media överhuvudtaget. Bara lite om Babsan, men det är för att han är en sk "kändis". Försök få till en egen demonstation, kanske i anslutning till nästa Pride. För att få maximal uppmärksamhet. I Pride försvann sexarbetarna bland alla "bögarna". Du var säkert den som var skönast med? Och var mest "hansome". Jag tror dock inte jag är nymfoman. Anledningen till varför vissa tar beslutet att sälja sex har knappast bara ett enkelt svar.

Jag som först jobbade som eskort och numera har bytt till att jobba på strippklubb kan säga att första dagen jag fick showa loss och hetsa upp en man på klubben var otroligt efterlängtad, min kollega som känner till min bakgrund som eskort var med och kan intyga om vad jag menar.

Jag går igång på det så starkt, så det är ingen tvekan om att det hör samman med min sexualitet även om jag inte vill dra det så långt som till en läggning. Jag älskar att se andra njuta, att ge njutning. Det är bra pengar att strippa, men inte samma pengar som eskort såklart för mig iaf. Så visst finns det alternativ för den som vill, man måste inte sälja sex för att tjäna snabba pengar.

Att vissa utnyttjar marknadsläget är knappast märkligt. Vi är alla ett gäg entrepenörer som tar chansen där vi ser den. Man kan väl också tända på betalning, på att inte veta vem man har sex med mm".

Ja, men då är väl det åxo en annorlunda typ av läggning? För övrigt så är det åxo det jag tänder mest på när jag träffar en escort , att jag har sex med en för mig helt okänd tjej Varför inte låna en Scania eller två av GM, sätta virre-diarre i hytten bakom ratten och köra igenom vårt avlånga land med ert budskap?

Ha ett lustspel i Almedalen Sittstrejka utanför riksdagshuset, käka kondomer Våga ta risker med allt på ett bräda ist PRIDE handlar väl om att stå för den man är och det man gör och då kan jag inte försåt varför vissa maskerade sig? Vidare så tycker jag inte att man skall glorifiera escortyrket vare sig man är nymfoman eller inte!

Den dagen escorter aktivt motarbetar trafficking och att unga börjar sälja sex den dagen kan jag kanske börja acceptera att man medverkar i diverse jippon, men då med den förutsättningen att man även talar om allt negativt!

Jag tycker också att man måste belysa båda sidorna av saken. Det finns tjejer representerade från båda håll. Tala om att läsa enögt - att ta till sig text och information verkar inte vara det lättaste alla gånger. RA jobbar mot trafficking, hjälper traffickerade, förmedlar kontakter och juridisk hjälp för utsatta mm.

Sprider information och vill vara det skydd som inte finns. De som är nöjda med stigmatiseringen och otryggheten kan starta en egen organisation alternativt gå med i någon radikalfeministisk rörelse. Ett mål som hoppas infrias inom inte alltför avlägsen framtid är att skaffa lokal, anställa några på halvtid samt en sjuksköterska, kunna erbjuda ännu mer juridisk hjälp till de utsatta med mera. Maskerna stod som symbol för det stigma som horor utsätts för, det är rent av fara för hälsan att visa sitt ansikte idag.

Det är inte ok, och det kommer jag vara med och förändra under min livstid här på jorden. Och vad gör ni aktivt för att förhindra att ungdomar ger sig in i prostitution? Du vill dock ändå inte påstå att vad ni gjorde under PRIDE gör att ungdomar vänder sig bort från denna bransch? Försök att kliv ut i den riktiga världen och se vad som försigår, det räcker att åka till Båstad under tennisveckan eller Visby under Stockholmsveckan, så får du se hur det går till i den verkliga världen!

Stockholm Pride tänjer på öppenhetens gränser I sommar bjuder Stockholm Pride in till ett storslaget firande av mänskliga rättigheter och jämlikhet, samtidigt firar vi hbtq-rörelsens segrar för ett öppnare samhälle. Men även om vi alla ska vara stolta över de framsteg som har gjorts får vi inte vara nöjda. Än är det långt kvar tills vi lever i ett öppet samhälle och en öppen värld.

För har Stockholm Pride därför valt just temat Öppenhet som den röda tråd som ska binda samman festivalen. Öppenhet beskriver hur väl samhället klarar av att tillgodose behoven hos samtliga invånare. Det handlar både om ifall lagstiftningen tar hänsyn till individers olika förutsättningar och behov, och om de oskrivna regler vi följer i vår dagliga interaktion med varandra tillåter att vi är olika.

Stockholm Pride vill med valet av årets festivaltema rikta ljuset mot flera olika viktiga ämnen, med fokus på hur öppet samhället är idag och hur öppet vi skulle vilja ha det. Samtal kring sex, sexuella praktiker och identiteter, svensk asylpolitik vad gäller hbtq-personer och vad som menas med att vara svensk. Hur tillgängligt är tillräckligt, vem får passera som man eller kvinna och hur bemöts de som vill vara varken eller. I årets festivaltemas anda inviger vi i sommar ett helt nytt och öppet festivalområde i Kungsträdgården dit vi bjuder alla att komma in i den gemenskap och familj som Stockholm Pride samlar.

Tillgänglighet går hand i hand med Öppenhet och därför har vi plockat bort entréavgiften till det nya festivalområdet. För oss är det viktigt att alla som vill delta i vårt firande ska ha en möjlighet att göra det. Fortfarande utvisas homosexuella till Iran, ett land med dödsstraff för homosexualitet. Transpersoner är den grupp bland ungdomar som löper högst risk att vilja begå självmord. För många hbtq-personer är det vardag med sneda blickar på bussen eller stan när vi håller den vi älskar i handen eller ger en kyss.

Frågor eller högljuda kommentarer om ifall det där är en man eller kvinna som sitter där borta är för oss inte främmande, men lika fullt sårande varje gång. Brist på öppenhet syns också genom ensidiga kärlekshistorier och berättelser om sex, i allt från TV-serier och filmer till läroböcker i skolan.

Som om kärlek bara handlade om tvåsamhet mellan en stereotypt "manlig" man och en "kvinnlig" kvinna, eller att sex skulle vara förbehållet en aktiv man och en passiv kvinna. Det händer även att föräldrar som accepterar sina barns läggning eller könsidentitet slutar fråga om deras barn har träffat någon att dela sitt liv med efter att vi har kommit ut.

Men viljan eller förmågan att hitta någon att bli kär i försvinner knappast i det ögonblick man inte längre betraktas som "normalt" heterosexuell. Och det finns flera exempel på icke accepterande föräldrar som kastar ut oss eller som i värsta fall vill döda oss.

Men Öppenhet är också något som bevisligen går att skapa, särskilt då det är många som för kampen. Sedan Stockholm firade sin första Pridefestival , har Sverige infört rätten för samkönade par att prövas för adoption, rätten för lesbiska att inseminera, en könsneutral äktenskapslagstiftning och infört könsidentitet och könsuttryck som diskrimineringsgrunder. Inför varje festival väljer Stockholm Pride ett tema vilket sätter tonen för det årets firande.

Under festivalveckan genomförs det hundratals seminarier och debatter både i och utanför Stockholm Prides regi med utgångspunkt i temat. Teater, konst och konserter har en självklar plats i festivalens programutbud som byggs upp runt temat.

Genom åren har Stockholm Pride handlat om allt från sport och bröllop till heteronormativitet. Att delta i ett pridefirande är att göra ett viktigt ställningstagande. Den som är med och firar Stockholm Pride tar inte bara offentlig ställning för alla hbtq-personers rättigheter utan för alla människors lika värde.

För Stockholm Pride handlar öppenhet mer om vad man gör än vem man är. Förmågan att se bortom det som samhället uppfattar som "normalt", och förstå att det finns fler än en sorts kärlek, fler än ett sätt att leva och bilda familj på.

Jag tycker det låter lite konstigt, först ska ni glorifiera det och sedan finns resurser för de som behöver det?? Då kan det ju redan vara försent. Men många utav dom kommer inte klara av det och antagligen få men utav det Hmm och resurserna finns inte ännu? Vi ger råd till de som vill börja och råd till de som vill sluta. Att komma med sexualmoraliska pekpinnar gör vi inte, beslutet fattar folk själva och vi ger de underlaget att kunna fatta rätt beslut.

Barn däremot ska inte hålla på med sexsäljande och troligtvis kan vi fånga upp ungdomar som inte vågar vända sig till fördomsfulla myndigheter och sedan kan vi bolla de vidare dit vi vet att det finns duktiga människor utan fördömanden.

Vill jag jobba med något så vill jag veta alla sidor, god som dåliga för att kunna ta ställning om det är något för mig. Tänk på alla dessa som missar chansen till att sälja sex - som kan vara helt fantastiskt med rätt förutsättningar. Läs om, läs rätt. Du har lite svårt att ta till dig att ditt och övrigas engagemang i PRIDE glorifierar prostitutionen iom att ni inte tar ställning och talar om allt, utan bara det positiva.

Måste ju säga att den sista meningen du skrev säger allt om dig! Om det nu är så fantasiskt med sex varför då ta betalt? Det går alldeles utmärkt att ha sex med främlingar utan att tjäna pengar på det!

Hmm det där lät inte bra De flesta tjejer skulle inte drömma om att göra de saker de drömmer om. Tror du att Lars Forsell tänker som du? Du gömmer dig bakom så mycket floskler. Nej, däremot så du med de dina demoniserar sexarbete. Tråkigt om du inte fått uppleva fantastiskt betalsex. Läs om, läs rätt Nu pratar jag om alla dessa ungdomar som ger sig in i detta utan att veta vad de kan råka ut för både psykiskt och fysiskt! Att bara tala om hur fantastiskt det är med betalsex hjälper väl inte dem, snarare tvärtom.

Men du tycker ju uppenbarligen att det är okej att åringar och uppåt skall börja med detta eftersom du skriver som du gör. Det första är bra och nödvändigt. Men det sista fetmarkerade är kanske inte något bra uttalande. Alla passar definitivt inte för att sälja sex och för en del kan det vara skadligt även om det sker på frivillig basis.

Jag skulle också vilja påstå att vi som gör det helt frivilligt och inte far illa av det är i minoritet. Det har jag inget belägg för, det är min gissning. Fast nu blev det lite OT. Jag tycker det är jättetråkigt för er tjejer som inte gillar det ni gör, som kanske gör det av fel anledning, ni som så kraftigt ogillar detta borde göra något annat och gå vidare i livet.

Nu är jag OT här Läs ordentligt istället för att bara gissa. Jag tycker det är ett märkligt resonemang att: Det handlar inte om att ogilla det man gör, utan se helheten hur branschen ser ut.

Hur stor andel som mår dåligt kontra mår bra. Att man inte ska glorifiera eskortyrket för OM man skulle locka in en enda fel tjej som far illa, så är det inte bra. De som är starka och trivs med sin sexualitet hittar hit ändå, utan "marknadsföring". Det handlar om att förhindra fel tjejer att lockas in och få ut de utsatta tjejerna i branschen från situationen. Precis det jag menar men det tycks inte gå in i skallen på vissa: Jag tycker inte att Carina har skrivit någonstans att hon aldrig har upplevt fantastisk betalsex.

Att ifrågasätta vad du skriver här har inte med "fantastisk sex" att göra. Att kämpa för sexsäljares rättigheter genom att visa upp sig i Pride-paraden är inte att glorifiera prostitution.

Som Petite Jasmine säger är RA inte en organisation för en liten gräddklick lyxeskorter som älskar sin livsstil och försöker värva unga människor genom att överdriva de positiva sidorna av yrket. Medlemmarna kommer från både gatan och internet, frivilliga och mindre frivilliga, alla har en historia som har rätt att komma fram.

Nu finns det troligtvis ganska många kvinnor som säljer sex som inte alls mår bra du kan ju själv relatera till det av olika anledningar och vill sluta men kan inte det. Kanske på grund av ekonomin eller påtryckning av olika slag typ hallick. Ja jag har kunnat relatera till det Pengar har jag så jag klarar mig utan detta. Nu vet jag inte varför du tog upp mig som exempel, men jag pratar bara om andra i denna tråd och inte mig.

Ja, det kanske var dumt att skriva det jag gjorde i parentesen men det var mer att svara på ditt påstående att RA "först glorifierar och sedan ska hjälpa". Jag ville bara få fram att JP menade att RA hjälper de som har hållt på länge och vill sluta. Äh, jag krånglar bara till det men jag hoppas du förstår vad jag menar.

Inte någon "pik" till dig. Men jag tycker ändå att det är svårt Och det är bra att de hjälper de som vill sluta. Men jag pratar mer om att de kanske "lurar" in fel personer. Jag tror jag tycker lika illa om fördomsfullhet och trångsynthet vad gäller HBT och gatuprostituerade som du gör. Men enligt min åsikt så innebär ett aktivt deltagande i Prideparaden också att man visar stöd och solidaritet åt HBT-kollektivet. Det finns liksom ingen plats för homofober i det tåget.

Så vitt jag vet så har inte Rose Alliance vänt sig mot "gatuhororna". I själva verket så är det just den gruppen som drabbas hårdast av stigmatiseringen av sexarbetare.

Förmodligen är det också den grupp som påverkats mest negativt av sexköpslagen. Innan du går i taket så vill jag också tillägga att stigmatisering och utanförskap fanns även innan sexköpslagen.

Att man synliggör att det finns de som frivilligt väljer att jobba som sexarbetare och kanske tom trivs med det, är inte detsamma som att glorifiera yrket eller att "lura in" unga tjejer i branschen. Att öppna ögonen på folk och politiker som tror att ALLA escorter är offer är en förutsättning för en meningsfull diskussion i ämnet.

Pride handlar mycket om att ge självkänsla och råg i ryggen. Som sexarbetare ska man kunna känna sig stolt över det man gör och den man är. Precis som transan,bögen och flatan eller städaren, busschauffören, sopåkaren och tjänstemannen. Att man är stolt över det man gör innebär inte att man negligerar de problem som finns. Åsikter om lagstiftning, om vilka regleringar som ska finnas skiljer sig åt. Det finns inga enkla svar på det här. Precis som några skrivit tidigare så har Pride sedan länge blivit en angelägenhet som inte bara berör HBT-kollektivet.

Numera handlar det om allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Agdan jag vet att du ofta uttrycker dig lite drastisk det gör jag också. Precis det fetmarkerade jag ville komma fram till men du lyckades bättre. Visserligen ett lätt sätt att se på verkligheten.

Men om man på allvar vill komma åt problemet är jag övertygad om att det ligger djupare än så och resurser bör riktas rätt. Mot arbetslöshet, psykisk ohälsa osv och inte mot vuxna människors rätt att kämpa för en marginaliserad grupp människor i samhället. Jag förstår inte varför en del har så stort behov av att politiker och samhället ska tycka att det är ok med sexköp De flesta berättar ju ändå inte vad de håller på med för familj och vänner Skulle det vara ok i samhället skulle jag ändå aldrig berätta det för mina närmaste, så ok kommer det aldrig bli.

Kanske bla av den enkla anledningen att vi ogillar att göra saker som är olagligt.. Om vi hade en lag i Sverige om förbud att föda barn t. Det är ju de som vill att sexköpslagen skall avskaffas för att de tror att det kommer att blis å mycket bättre då. Inga fler stalkers, ingen mer misshandel och så kommer ingen mer att bli tvingad av någon eller något att sälja sex!

Inte nog med det, sen så skall de börja att betala skatt oxå, vilket gläder dem oerhört mycket, samtidigt som att när det är lagligt för männen att köpa sexuella tjänster så kräver de nog att escorterna sänker sina priser, vilket dessa escorter säkert oxå jublar åt: Kanske bla av den enkla anledningen att vi ogillar att göra saker som är olagligt.

Men jag kommer aldrig bli för legalisering så det förstår jag inte heller. Jag tycker bara det är egoistiskt av de som vill göra det lagligt. Sexköplagens verkliga förlorare är inte de självständiga eskorter du driver med ovan. Det är gatuarbetarna som påverkas mest av lagen.

Bland det mest oinsatta jag läst. Jag antar då att du är öppen mot din släkt och dina vänner att du köper sex. Sedan att jämföra barnafödande och sexsäljande?? Så nu vet vi att gatuarbetarna är inte självständiga. Då är det alltså dessa som är styrda av hallickar och är traffickingoffer. Och vad gör Rose allince för dem?

Åker lastbil i ett karnevalståg! Bättre att jämföra det med drogförbud och andra saker som är illegala nu.

Hur kan du läsa in detta påstående i Aimelimes inlägg: Det är värt att notera att såväl i samband med införande av sexköpslagen som vid den senaste "skärpningen" så påpekade de juridiska remissinstanserna att det redan i annan lagstiftning fanns bra juridiska verktyg att ingripa mot trafficking och hallickar.

Ett argument mot sexköpslagen är att den snarare försvårar detta arbete. Jag sa inget om gatuarbetarnas frivillighet eller brist på sådan. Verkar rätt menlöst att diskutera vidare. Man kan ju vända på ditt resonemang. Varför ska politiker bestämma om det är ok eller inte att jobba som sexarbetare?

Du har sedan en poäng i att de flesta sexarbetare säkert väljer att inte berätta för sin omgivning vad de sysslar med. Men går du tjugo trettio år tillbaka i tiden så hittade du samma fenomen inom HBT-kollektivet.

När jag växte upp på talet var ett fenomen som Prideparaden något helt otänkbart. Hade några försökt sig på det hade det slutat med lynchning eller troligare att polisen tagit samtliga deltagare i förvar. Så visst kan saker och ting ändras till det bättre även om uppförsbacken är lång. Men oavsett det så kan det inte vara samhällets uppgift att lagstifta eller moralisera om vad vuxna människor gör eller inte gör sexuellt så länge det sker frivilligt och ingen kommer till skada.

Ja, visst är det bra när vi lever i en värld när alla gör saker frivilligt men tyvärr är det inte så. Det finns en anledning till att det finns en lag, allt sker tyvärr inte frivilligt. Lagen är väl ett försök att minimera trafficking och hallickverksamhet. Du säger ofta kloka saker, men här förstår jag inte riktigt hur du menar: Det är inte roligt att göra saker som bryter mot lagen, även om saken i sig är trevlig, och jag förstår inte varför släkt och vänner bör få veta.

Det skulle onekligen bli intressanta och pinsamma släktmiddagar, när bekännelsetimmen nalkades då vissa skulle lätta på samvetet och berätta om olagliga kanske omoraliska saker de gjort det senaste året.

Lagstiftning mot trafficking och hallickverksamhet fanns redan innan sexköpslagen kom till så det argumentet håller egentligen inte. Rent empiriskt så tyder erfarenheter från de länder där sexköp inte är kriminellt att t ex traffickingen har minskat och sexarbetarna känner sig tryggare. The Construction of Trafficking påpekat att antiprostitutionsrörelsen egentligen inte bryr sig om vare sig traffickingens offer eller sexarbetares rättigheter utan de har upptäckt att det rent retoriskt i debatten går hem att prata om trafficking för det går hem.

Men det de egentligen vill är att ha ett "sexuellt rent" såväl den kristna högern som radikalfeminister råkar ha en gemensam syn i just denna fråga samhälle fritt dålig sex såsom prostitution.

Bl a Doezema har i sin bok tydligt pekat på dubbelmoralen när det gäller synen traffickingen och hur den används som retoriskt knep i debatten. Kanske lite feltolkat från mig men Pitten har fjäskat runt och håller med PJ i att politiker och samhället ska godkänna prostitution. Annice förstår inte varför denna jakt på samtycke från samhället. Alltså en mer "öppen" verksamhet. Jag tolkar det som att han då kommer att berätta och vara öppen med att han köper sex.

Jag tycker självklart att det ska finnas en skarp lagstiftning mot trafficking och hallickverksamhet. Det är också där polisen ska lägga alla sina resurser.

Men vad som också behövs är hjälp och rådgivning till sexarbetare där det inte förutsätts att sexarbetaren vill sluta med sin verksamhet. Självklart ska också de som mår dåligt och vill sluta få all den hjälp de behöver.

Men det ska ske på sexarbetarens villkor. Inga pekpinnar eller moralpredikningar. Det finns i Malmö i alla fall Och i andra städer med, dit man kan gå och prata utan att bli dömd samt även få försvarskit mm.

Det tror jag inte att du visste? Har man ingen koll ska man inte uttala sig. Brukar inte berätta för min släkt och alla mina vänner om hur ofta jag runkar eller om jag kollat på nån P-rulle heller Föresten så ja, flera av min vänner vet att jag har träffat escort tjejer Ja, det gör jag till viss del.

Det är fördomsfri råd och stöd på riktigt, finns även motsvarigheten för köpare; KAST. Och det är något helt annat än prostitutionsenheten som visst dryper utav fördomar, fullt förståeligt då de arbetar med just de mest utsatta och det är den bild de ser.

Dock har vi en doktorand från GBG som kommer ifrån deras prostitutionsenhet och hennes fokus, om jag inte blandar ihop doktoranderna nu, är något så chockerande som sexarbetares sexualitet - för tänk, vi har en sådan också Din länk fungerade inte, jag hittade inte min innan men här är den tror jag; http: Kära du, det du tänker på är FAST http: Jag är gärna med nästa år PJ.

Jag längtar redan till nästa års flak. Och det har trillat in nya medlemsansökningar efter vårt deltagande i Pride, så visst har det gett resultat! Nu är det i grund och botten alltid vad Pride en gång alltid har stått upp för men med stora möjligheter till att att utvecklas inom sin genre. Jag är säker på att Pride: Finns många modeller http: Du kan väl ställa upp med egen bil nästa år.

Är ni snälla och håller era personliga vendettor utanför denna tråd!! Det är en annan sak att debattera sakfrågan och ha sammanfallande eller kraftigt avvikande åsikter.

Jag är minst sagt tudelad i sakfrågan. Förutom att jag tycker att det är ett skitjippo ö h t och kan därför inte hålla mej riktigt allvarligt seriös i PRIDE-diskussionen som en del av er andra. Min åsikt lutar åt klokadamer-hållet. Jag säger som någon annan sa att om man ska jämföra så kan man jämföra med legalisering av droger, alla klarar inte av det därför tycker inte jag att det ska legaliseras. Lagar finns av en anledning Därför tycker jag det är egoistiskt för då tänker man inte på de som har problem med det eller inte klarar av det.

Föresten så finns det mycket hjälp att få om man är escort och profesionella personer använder inte pekpinnar åt sina klienter, så det är inte heller någon anledning till att legalisera det. Inte stolt över Pride http: Jag förstår vad du menar men resonerar man så borde alkohol och tobak förbjudas också. Men det finns goda skäl till att man inte gör så.

Det negativa konsekvenserna skulle vara större än det positiva man vill uppnå. Istället så väljer man att reglera inköp av dessa droger. Vad gäller sexköpslagen så tror jag inte den ger något skydd till de escorter som mår dåligt av att vara verksamma som sexarbetare.

Det är ju helt lagligt att sälja sex. Så länge polisen lägger resurserna på trafficing och hallickverksamhet är allt gott. Men från politiskt håll vill man att polisen även ska jaga torskar som besöker "vanliga" escorter. Blir det så kanske det är så nu tom finns det mindre resurser att bekämpa prostitutionens avigsidor. Tanken med sexköpslagen var att den skulle minska prostitutionen radikalt.

Genom att strypa kundunderlaget skulle även antalet escorter minska på samma sätt. Jag vågar påstå att det inte blivit så. Gatuprostitutionen har minskat men långt ifrån försvunnit men tack vare nätet så finns andra "lätta" sätt att träffa kunder på. Sen kan man naturligtvis vända på resonemanget.

Kanske hade prostitutionen ökat i landet utan sexköpslagen? Men hur man än vänder på frågan så är det klart att makthavarna ser all form av sexarbete som något negativt för samhället. Inga gråskalor, bara svart! På det sättet så blir sexarbetare som öppet deklarerar att de trivs med sin tillvaro, inte är tvingade, inte missbrukar eller har psykiska problem osv, en nagel i ögat på makthavarna och media. Man bemöter den med största möjliga tystnad för att slippa en obehaglig debatt i frågan.

Som jag uppfattat Rose Alliance deltagande i Pride så handlade det inte främst om sexköpslagen utan att synliggöra gruppen sexarbetare. Vi finns, vi har funnits och vi kommer att finnas i framtiden också!

Starka positiva individer som inte accepterar att bli beskrivna som offer, sjuka eller utnyttjade. Tupolev Fel fel fel! Tanken med sexköpslagen var att de som säljer sex skulle kunna vända sifg till olika myndigheter för att få hjälp med det de behöver. Innan var det olagligt att sälja sex och sexarbetarna hade då ingenstans att vända sig ifall de råkade illa ut, blev utsatt för misshandel mm mm.

Iom lagen så blev det lagligt för sexarbetarna och det i sin tur underlättade för dem att anmäla brott som begåtts emot dem. Detta påstående är helt felaktigt!! Innan sexköpslagen var det lagligt att sälja och köpa sex i Sverige. Dock var precis som nu koppleri olagligt. Då gick det väl inge bra Nej, det var en ideologiskt och moraliskt färgad lag genomdriven av det socialdemokratiska kvinnoförbundet men som fick stöd av den "kristna högern".

Riksdagen var inte enig när den första sexköpslagen antogs. Det är värt att notera att de tunga och sakkunniga remissinstanser var emot lagen. Likaså kan noteras att vid den senaste "skärpningen" som inte är någon skärpning för "normalt" sexköp om man läser propositionen noggrant så påpekade de juridiska remissinstanserna att lagändringen var onödig för det regeringen påstod sig vilja uppnå var redan möjligt enligt gällande lag och praxis.

Jag tror det är bra att lägga in Sexköpslagen här i sin hela utformning. Sedan är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, som i vardagligt tal brukar kallas för sexköpslagen, trädde i kraft den 1 januari SFS I samband med sexualbrottsreformen år upphävdes sexköpslagen och ersattes av en ny lag - köp av sexuell tjänst 6 kap.

Angeläget för samhället att bekämpa prostitution Motivet till att införa sexköpslagen var- och är - att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Prostitution anses medföra allvarliga skador både för individen och för samhället. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel.

Lagen antogs ha avskräckande effekt De allra flesta personer i prostitution har också en mycket svår social situation. När lagen infördes antogs den ha en avskräckande effekt på sexköparna, så att antalet köpare skulle gå ned, därmed skulle även personer i gatuprostitution och som nyrekryteras minska.

Det framhölls också att en kriminalisering kunde bidra till att försvåra för olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige eller att bedriva människohandel för sexuella ändamål.

Könsneutral lag Med sexuell förbindelse menas i första hand samlag, men även annat sexuellt umgänge omfattas av begreppet. Med ersättning menas både ekonomisk ersättning och annan typ av ersättning - exempelvis alkohol eller narkotika. Lagen är könsneutral, det vill säga både köpare och säljare kan vara man eller kvinna. Även försök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat.

Det är däremot inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Säljaren omfattas inte heller av reglerna om medhjälp till brott. Utvärdering av sexköpslagen Den 2 juli presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering SOU Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Regeringen har den 27 januari beslutat att inhämta Lagrådets yttrande om lagrådsremissen Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Varför gör man inte då ett totalförbud om man verkligen menar; att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Jag tycker sexköpslagen mest liknar ett fegt agerande att inte våga agera ansvarsfullt rakt ut. Det kan noteras att den dåvarande Prostitutionsutredningen föreslog att det skulle bli straffbart att såväl köpa som att sälja sex.

Även regeringen gör den bedömningen att även om prostitutionen som sådan inte är en önskvärd samhällsföreteelse så är det inte är rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift.

Det är också viktigt för att motivera de prostituerade att söka hjälp för att komma bort från prostitutionen, att de inte känner att de riskerar någon form av påföljd för att de varit verksamma som prostituerade.

Politiska beslut är ofta kompromisser mellan motstridiga intressen och görs ibland för att tillfredställa opinioner. Det kan noteras att Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Justitiekanslern helt avstyrkte kriminalisering för såväl köpare som säljer. För att inse tidsandan och hur "rabiat" Prostitutionsutredningen var kan det vara intressant att veta att utredningen även föreslog att pornografi skulle kriminaliseras och att framställa "pornografiska alster" skulle straffas som koppleri.

Men Annice har du missat den förödande internationella och nationella vetenskapliga kritik som Skarhedens utredning har blivit utsatt för?? Kritiken gällde framförallt bristen på empirisk evidens.

Offentliga utredningar är politiska beställningsverk och inte vetenskapliga rapporter. Offentliga utredningar är ofta bakbundna av sina direktiv den sittande regeringen föreskriver ofta att "heliga politiska kor" inte får ifrågasättas; i detta fall fanns det redan i direktiven att sexköpslagen inte fick ifrågasättas. Oavsett vad en offentlig utredning behandlar för ämnesområde så måste man kritiskt granska dess slutsatser; de är inte neutrala och objektiva!

Även vetenskapliga uppsatser som ska uppfylla vetenskapliga krav blir ibland kritiserade och de slutsatser som olika forskare kommer fram till kan vara motstridiga. Att ett politiskt organ påstår det ena eller det andra är aldrig något bevis; vi måste tänka själva samt lyssna på och värdera olika argument! Jo jag missar sånt Men jag ska vara tyst.

När jag skrivet att vi måste tänka själva betyder det inte att vi ska tänka lika. I denna fråga har jag min åsikt och du din och även om jag inte håller med dig så respekterar jag dig. Du hoppas kunna påverka mig och andra och jag detsamma. En av demokratins stora värden är att det råder bl a yttrande- och åsiktsfrihet. Att vi tillåts tänka olika och i öppen debatt vrida och vända på åsikter och tankar är något som för samhället framåt för i debatten kommer det fram aspekter som man inte tänkt på och nya tankar!

Det är någon som medverkar till en verksamhet som medför allvarliga skador för samhället och individer sig själva. Sen så är det djupt ifrågasatt om lagen haft avsedd effekt. Jag hinner inte leta fram länkar just nu men det finns de som hävdar motsatsen utan att för den skull förespråka legalisering. Det här skriver jag också under på. Vi kan ses diskret och tryggt hos mig. Vill även suga kuk på knä, skriv till mig på kik..

ErkeE Utnyttja mig i natt kom nu bor i Söderfors Bruk Sov hos mig o vi ser gay porr nyttja min kuk i massor.. Har ditt medlemskap löpt ut förnyar du det på plats, på det nummer du redan har. Söker dig som är under 26 och vill tömma i mig eller på mig. Är du aktiv, straight, bi eller gay och nyfiken, droppa ett mess vet ja! Gillar att bli avsugen, och kan eventuellt även suga. Hetero, bi eller gay spelar mindre roll. Yngre är ett plus, men söker äldre med max55 typ Skriv och berätta vad du vill göra Spelar ingen roll om du är gay eller bi och bara nyfiken, jag är diskret och du med hoppas jag.

Svara gärna med kik eller snap. Som rubriken lyder - någon som vill få en skön avsugning och eventuellt sätta på mig? Lever i ett samboförhållande med knapert sexlix. I min ungdom hade jag och en kompis en liten hemlis vilket innebar att vi hade sex med varandra vilket var superspännande och skönt såklart. Ingen av oss tände på killar Suger gärna av en skön kuk ,tar satsen och sväljer. Knullar och knullas, vad jag mer gillar ser du i min profil och dagbok.

Frisk, fräsch, diskret och allt det där ska stämma. Ser du bra ut och har rejält dick som du gärna låter mig få utforska samt max 40 bast får du gärna höra av dig. Om allt stämmer så får du gärna ge mig en åktur också. Om du är hetero, gay , bi eller diskret osv spelar mindre roll. Om du är hetero, gay , bi eller diskret o. Du ska vara slank, dominant i sängen och aktiv. Spelar ingen roll om du är gay , bi eller hetero. Det är plus om du har XL kuk. Jag är sugen på att vara passiv ikväll, gärna undergiven.

Vill ta emot stor kuk. Söker nån form av kk relation, med grabbig kille! Dock max 40 bast! Kan sätta på en porrfilm efter din smak straight, gay , bi eller trans. Vill suga en kuk nu hos mig! Är du hetero, bi eller gay kvittar!

Det ska inte vara vanilj. Mer smisk, hårda tag osv. Diskret ska du vara och bildbyte sker på kik. Spelar ej roll om du e straight, bi eller gay. Hetero, bi eller gay! Jag är en fräsch trevlig kille strax över 40 år. Ser bra ut och har en fin slät kropp. Mellanblont kort hår och blå ögon. Vill komma i kontakt med en fräsch yngre kille som vill ses framöver om det känns ok mellan oss..

Kanske ses ute först och kolla av läget och sedan får vi se vad som Vill suga en härlig kuk till sprut helst snubbe från Mellanöstern, Afrika eller Latinamerika. Vad vill DU prova? Vad gillar Du och vad tänder du på? Har du något du vill prova men det händer aldrig?

Jag har minst en sak jag vill prova. Är DU rätt man för det? Rena, friska och mycket diskreta är vi båda. Söker en seriös top, helst XL Nu är sommaren här och jag söker en skönt Top.

Bryr mig inte om du gay eller hetero eller vad du vill. Söker bara en skön top som är lekfull och har en XL. Gärna för återkommande träffar! Nån som är intresserad av att få kuken lekt med? Ren och frisk är krav. Och inga över 50 år. Gillar att känna musklerna genom tyget ; Hetro, bi, gay spelar ingen roll. Är primärt ute efter att bli påsatt, typ töm och glöm men kan tänka mig kk om det funkar bra.

Om du är oerfaren eller erfaren, hetero eller gay spelar ingen roll så länge du är kåt Är jag inloggad är jag kåt dvs större delen av vaken tid Har precis satt upp gh. Hej är det någon som har lust att komma på Besök? Jag söker efter en tränad kille som e versatile eller top, för återkommande träffar. Du fr gärna vara bi, hetero eller gay , men det ultimata hade ju varit att hitta en gaykille för ek realistisk som gillar att bli masserad, men då söker jag ngn som e monogam!

Du e frisk och fräsch och gärna tränad! BttmForDiscreet vi kan vara hos oss. Två söker aktiv man, kik:

Knullforum homo gay escort sverige

HOMO SENSUELL MASSAGE FÖR KVINNOR TOP ESCORT STOCKHOLM